logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Domkyrka

   Domkyrkan

domkyrk_01
domkyrk_01

Lunds domkyrka är Nordens största och vackraste exempel på den romanska byggnadsstilen, belönad med tre stjärnor av Guide Michelin och utsedd till ett av Sveriges sju underverk av Vetenskapsradion. I Lunds domkyrka har gudstjänst firats i över 850 år.

Då Lunds biskop år 1103 upphöjdes till ärkebiskop över Norden höjdes ambitionsnivån med bygget av den kyrka som skulle bli dagens Domkyrka. Stenhuggare från Rhentrakten och Italien kallades in och en arkitekt vid namn Donatus fick uppdraget att skapa denna mäktiga katedral. Den förste ärkebiskopen Ascer invigde kryptans högaltare år 1123 och 1145 kunde hans efterträdare, Eskil, inviga högaltaret i kryptan. Stora delar av kyrkan förstördes vid en brand år 1234 och därefter slogs bland annat mittskeppets valv om.

Finn_1-2

Stenhuggaren Adam van Dürens spår märks
I början av 1500-talet inkallades den westfaliske stenhuggaren Adam van Düren för att restaurera kyrkan. Hans verk förekommer på flera platser, bland annat i kryptan. Där finns ett fyrsidigt brunnskar, hugget av Mäster Adam 1513-1514, och Lunds siste ärkebiskop Birger Gunnarssens sarkofag huggen 1512. I kryptan finns även två mytomspunna stenfigurer vid varsin kolonn. Kring dessa har sagan om Jätten Finn, kyrkans byggmästare enligt berättelsen, och hans hustru Gerda skapats. En troligare förklaring är att den ensamma figuren i norr skall föreställa bibelns Simson.

Omfattande renoveringar på 1800-talet
Under 1800-talet renoverades Domkyrkan mycket grundligt, först av CG Brunius och därefter av Helgo Zettervall. Bland annat revs den mur, lektoriemuren, som hade delat kyrkan i två delar och dagens kortrappa skapades. Vidare skapades dagens västparti med de karaktäristiska tornen, ”Lunna pågar”. Den senaste renoveringen, 1954-1963, leddes av Eiler Græbe.

Dopkapell_2-2

En mängd medeltida och nutida konstskatter
Bland inventarierna är två bronsstoder från 1200-talets mitt de äldsta. En stor sjuarmad ljusstake från slutet av 1400-talet finns i södra transeptet. I högkoret finns de förnämliga korstolarna i ek från mitten av 1300-talet och altartavlan från 1398. Kristi återkomst är temat för absidens mosaik, utförd på 1920-talet av Joakim Skovgaard.

Horologium Mirabile Lundense
Till de populäraste sevärdheterna hör Domkyrkans astronomiska ur, Horologium Mirabile Lundense, från ca 1424. När uret spelar In dulci jubilo träder de tre vise männen fram och hyllar Jesusbarnet i Marias famn.

Läs mer om Domkyrkan och dess historia här.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 13 september, 2009 av Rune Källén