logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lundaboken tillkommer

   Lund i årtal

LundiArtal

En avskrift av de viktigaste breven i domkapitlets stora dokumentsamling görs. 428 brev kopieras i vad som kommer att kallas ”Lundaboken” eller ”Registrum ecclesie Lundensis”.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén