logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund gör uppror mot Holsteinarna

   Tidslinje - Lund i årtal

LundiArtal

1332 blir det allmänt uppror i Skåne mot holsteinarna och ”tidigt en morgon dräpte de danske många holsteinare i Lund, för att de voro så obarmhärtiga mot landet”. Ärkebiskopen förhandlar med den svenske kungen Magnus Eriksson, som hjälper till att fördriva tyskarna. Efter detta hamnar Skåne i svensk förvaltning i 30 år.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André