logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds förste svenske borgmästare

   Lund i årtal

Per Tolstens namnteckning

1660 tillträder den förste svenske borgmästaren i Lund. Hans namn är Per Tolsten och han får ingen lätt ämbetstid i den så dansksinnade staden.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén