logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund firar 1000 år

   Lund i årtal

LundiArtal

1990 firar Lund sitt officiella 1000-årsjubileum. Kulturens arkeologiska undersökningar, som samtidigt kan fira 100-årsjubileum, har med hjälp av den dendrokronologiska dateringsmetoden visat att de äldsta bebyggelselämningarna i staden är från tiden omkring 990.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén