logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund delas in i rotar

   Lund i årtal

roteindelning

1537 befalls det att borgmästare och råd i städerna ska skapa härbärgen för resande. Tidigare har bland annat klostren svarat för sådana tjänster. Städerna befalls också att stenlägga gator och att hålla dessa rena.

Efter reformationen delas Lund in i fyra administrativa enheter: Krafts rote, Vårfru rote, Drottens rote och Clemens rote. Rotarna får sina namn efter medeltida sockenkyrkor. Indelningen, som kommer att finnas kvar ända in på 1900-talet, tillkommer troligen för att underlätta skatteuppbörden.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén