logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund brinner

   Lund i årtal

brinnandestad

1711 brann 36 gårdar och det 1699 nybyggda rådhuset ned. Även nu gick mängder av arkivhandlingar till spillo. 

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André