logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Laurentiuslegenden

   Domkyrkan

Dom_Hogkor8

Dom_Hogkor8

Mitt på golvet i Domkyrkans högkor ser du baksidan av en bronsstod föreställande S:t Laurentius. Laurentius (eller Lars som han ofta kallas i Sverige) härstammar från Spanien, men blev tidigt kallad av påven Sixtus II till ärkediakon i Rom.

Under kejsar Valerianus förföljelser uppmanade påven strax före sin egen martyrdöd Laurentius att dela ut kyrkans tillgångar till de fattiga, vilket också skedde. När kejsaren efter påvens död beordrade Laurentius att lämna kyrkans skatter till kejsaren berättas det att Laurentius samlade ett stort antal fattiga, sjuka och lytta inför kejsaren och sa: ”Se, här är kyrkans skatter”. Kejsarens vrede väcktes av detta och han beordrade att Laurentius först skulle pryglas med käppar och därefter naken stekas till döds på ett halster. Martyrens sista ord lär ha varit: ”Tack Gud, att jag funnits värdig att gå genom ditt rikes portar”. Året för Laurentius martyrdöd var 258.

Ett mycket stort antal kyrkor är namngivna efter S:t Laurentius. Den 1 september år 1145 invigde Lunds andre ärkebiskop Eskil Domkyrkans högaltare till jungfru Maria och S:t Laurentius ära. En bild av Laurentius, med sitt martyrredskap halstret, kan även ses på det astronomiska uret i Domkyrkan.

Källa: Lunds Domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 13 maj, 2010 av Rune Källén