logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Länslasarett inrättas

   Lund i årtal

lasarett1791

1768 inrättas det första länslasarettet i Lund. Starten är blygsam med endast två sjuksängar i en byggnad på den plats där universitetshuset ligger idag.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén