logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Mejeri Bolag

   1800-tal och nyare tid

I hörnet av Själbodgatan och Magie Stora Kyrkogata byggdes 1872 en liten mejeribyggnad av godsägaren Gotfrid Warholm för stadens första mejeri, Lunds Mejeri Bolag. Det var ett envåningshus med fasad i rött och gult tegel i mönstermurning och rundbågiga fönster och dörrar. 1912 fick mejeriet en tillbyggnad i rött maskintegel utmed Själbodgatan. 1949 lades mejeriet ned men mjölkbutiken fortsatte att fungera. Den övergick så småningom till att vara en vanlig speceriaffär och fungerade som sådan ända till 1977. Trots våldsamma protester och ansträngningar för att bevara byggnaderna revs de i december 1982. I Lund fanns sedemera flera andra mejerier: Lunds Nya Mejeri (1878), Westra Mejeriet (1885) och Hospitalsgårdens Mejeri och Lunds Andelsmejeriförening (senare Lundaortens Mejeriförening. Dessa båda senare låg vid Södertull.

  Senast uppdaterad 26 december, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén