logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kvinnan från 900-talet

   Spadtag

Hon var 45-55 år gammal när hon begravdes på Lunds äldsta kyrkogård, alltså den som anlagts omkring 990 runt ”Sven Tveskäggs stavkyrka”. Den var troligen helgad åt Treenigheten (Trinitas). Graven är inte precist daterad, men torde ha grävts ned i moränleran omkring år 1000.

Insvept i ett vid undersökningstillfället upplöst skynke hade kvinnan lagts till sista vilan. Det unika är den ”korg” som omsorgsfullt placerats över huvudet och bålen. Föremålet bestod av en oval träbåge med ett fastbundet, grovmaskigt bastnät. En mycket likartad korg påträffades liggande under skelettet i en annan grav på samma kyrkogård. Vad korgarnas funktion varit är oklart men tankarna går till de höbågar i vilka man i äldre tid bar hem foder till djuren. De kan ha använts för detta ändamål alternativt till foderskörd av löv. De döda tycks ha fått sina arbetsredskap med sig i graven.

Text: Claes Wahlöö. Foto: Kulturen

Läs mer:
Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia VII. 1976
Cinthio, Maria. De första stadsborna. 2002

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 4 oktober, 2019 av Annika Andre