logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kunglig festhall?

   Spadtag

Denna nederdel av en ekstav påträffades 1980 vid grundgrävningen för SEB:s utvidgning vid Kyrkogatan  (huset inrymmer Kino). Även i sitt nedbrutna skick är ekstaven en mäktig pjäs, 175 cm hög och 80 cm bred. Den utgjorde en gång hörn i en stor träbyggnad, kanske en festhall på Lunds kungsgård. Eken fälldes enligt dendrodateringen 1103 vilket är ett viktigt år eftersom det var då som Danmarks förste ärkebiskop – Asker – utnämndes till ämbetet i Rom.

När Asker 1104 invigdes i Lund var det kulmen på en lång kyrkopolitisk strävan som fullbordades under Erik Ejegods regeringstid. Erik fick inte uppleva sin triumf. Han hade dött på Cypern under sin pilgrimsresa till Jerusalem. Det blev hans efterträdare Nils som bevittnade hur påvens utsände, Albericus, beklädde Asker med palliet. 

Det fanns alltså anledning till en grandios fest i en nybyggd hall på kungsgården i Lund. I sammanhanget kan det noteras att hela Stortorget i en väldig ”ombyggnad” samtidigt plankbelagts för att skapa ett värdigt forum i Lund.

Något årtionde efter det nordiska ärkestiftets inrättande omfattade det Danmark, Norge, Sverige, Island och Rügen.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Wahlöö, Claes. Metropolis. Ärkebiskoparnas och kungarnas Lund. 2001

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 november, 2019 av Ingrid André