logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kung Valdemars jordbok

   Lund i årtal

LundiArtal

LundiArtalKung Valdemars jordbok upprättas 1231. Det är en förteckning över kungens (kronans) egendomar i Lund. Lund ingår liksom nästan alla andra danska städer i det kungliga ägandet – kungalevet.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén