logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankta Maria kyrka

   Lunds historia

I korsningen Stora Södergatan/Västa Mårtensgatan byggdes under 1000-talet en stavkyrka helgad åt jungfru Maria. Denna kom att kallas Sankta Marias kapell vid torget. Under 1100-talet tillfogades kyrkan epitetet Minor (som betyder mindre) eftersom man då i den östra delen av staden hade byggt en större Mariakyrka, Sankta Maria Magle.

Stavkyrkan Sankta Maria Minor ersattes under 1100-talet med en stenkyrka. En omfattande arkeologisk utgrävning av platsen har gjorts. Påträffade rester av denna stenkyrka har återuppförts på Kulturen och kan beskådas innanför stängslet längs Sankt Annegatan.

Under medeltiden fanns det Mariakyrkor överallt i Europa. Också många nordiska kyrkor helgades tidigt åt Jesu Moder Maria. Sankta Maria Minor i Lund kan ha varit den första.

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 31 december, 2010 av Rune Källén