logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Andreas kyrka

   Lunds historia

S:t Andreas var en av Lunds många medeltida sockenkyrkor. Den låg i den nordöstra delen av nuvarande kvarter Katedralskolan, där Stora Södergatan och Drottensgatan möts idag.

Drottensgatans västra del har medeltida ursprung och S:t Andreas omtalas i de skriftliga källorna första gången 1302, men är troligen äldre än så. Detta var en stenkyrka med romansk planlösning, byggd av obearbetad fältsten. Utgrävningar har dokumenterat delar av byggnaden så att man idag har en ganska klar bild av byggnaden med långhus, kor, absid och ett västtorn med rund planform. Sydöst om stenkyrkan har resterna av en konstruktion av stavverk påträffats. Det har tolkats som en klockstapel som med hjälp av dendrodatering tidsbestämts till omkring 1065, vilket antyder att en äldre träkyrka har funnits på denna plats.

S:t Andreas kyrka var omgärdad av kyrkogård på alla sidor. Den norra gränsen var markerad med ett dike. Även i den västra delen markerade olika slags diken gränsen mellan kyrkogårdsmark och profan mark.

I samband med en tillbyggnad av parkeringshuset Färgaren utförde kulturens arkeologer år 2002 en undersökning av den plats där en gång kyrkogården låg. Läs mer här.

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 december, 2010 av Rune Källén