logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Södertull

   Torg och platser

I anslutning till Södertull låg söderport vilken räknades som en av de viktigaste stadsportarna i medeltidens och renässansens Lund. Porten kallades även för Röde Port. Arkeologiska undersökningar har visat att portbyggnaden varit byggd av rött tegel, vilket kan vara en förklaring till namnet.

Vi tullarna kontrollerades resande och man tog här även upp tullavgifter. Den stadsvall som omgav Lund sedan tusentalet fungerade som tullgräns ända fram till 1811. Portarna hade även en viktig symbolisk roll. Här möttes två olika världar, stad och landsbygd.

Vid södertull mynnade Stora Södergatan, Lunds huvudgata. Landsvägen som löpte vidare söderut mot Trelleborg band samman kommunikationerna i hela Sydvästskåne och har anor tillbaka till förhistorisk tid. Innan Lund anlades gick vägen förbi Uppåkra, en centralplats från järnåldern som föregick Lund. Vägstråket som sträckte sig vidare över Sydvästskåne spelade med största sannolikhet en betydande roll i den interantionella samfärdseln.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén