logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Stefans kyrka

   Spadtag

Sankt Stefans kyrka låg där Stora Södergatan 45 ligger idag. Platsen är, liksom många andra fornlämningar i staden, utmärkt med en minnesskylt.

Kyrkan uppfördes 1050 och var tillägnad martyren Stefanus som omtalas i Apostlagärningarna i bibeln. Detta var ursprungligen en stavkyrka, men år 1110 byggdes en stenkyrka ovanpå resterna av denna. På den tillhörande kyrkogården begravdes (enligt beräkningarna) sju personer om året. Det betyder att här begravdes upp emot tretusenfemhundra människor under de fyrahundraåttiosex år som kyrkogården användes. Kyrkan revs efter 1536.

Lämningarna efter Sankt Stefans kyrka påträffades och undersöktes så sent som 1978. Drygt tvåtusen avlidna från denna kyrkogård flyttades i samband med utgrävningarna till Fredentorps begravningsplats.

Stefanos var den förste kristne martyren och kallas därför protomartyr. Enligt Apostlagärningarna var han ledare för de grekisktalande medlemmarna av urförsamlingen, och när han sjöng Kristi lov, dömdes han av det judiska rådet för hädelse och stenades till döds omkring år 35. Saul, även känd som Paulus, samtyckte till stenandet av honom.

Stenkyrkan var inte den första på platsen. Den hade föregåtts av en stavkyrka uppförd 1050.

Text: Claes Wahlöö, foto: Kulturen

Läs mer:
Mårtensson, Anders W. S:t Stefan i Lund. Gamla Lund 63. 1980

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 6 augusti, 2019 av Rune Källén