logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Österport

   Torg och platser

Österport, även kallad S:t Mårtens port, vid Östertull är den port som avbildats tydligast på Franz Hogenbergs stick från 1580-talet. Sticket är den tidigaste återgivningen av staden Lund som man känner till. Man har medvetet använt sig av ett delvis förvrängt perspektiv i bilden. Vissa hus som varit av särskild betydelse framstår som större än de var i verkligheten. De avbildade byggnadsverken stämmer dock ofta väl överens med förebilderna i de fall där detta kan avgöras.

På bilden kan man se palissaden av spetsiga träpålar ovanpå stadsvallen som omgav Österport på ömse sidor samt någon form av bro över vallgraven utanför stadsvallen. Från Österport ledde ett viktigt vägstråk österut mot Dalby (Dalbyvägen).

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 28 december, 2010 av Rune Källén