logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Knut den stores torg

   Torg och platser

Knut den Stores torg ligger i centrala Lund, mittemot järnvägsstationen. Torget är gestaltat under 50-talet av arkitekterna Backström och Reinius, men fick sin slutgiltiga utformning först sedan kontorshusen på norra sidan om torget färdigställdes i mitten av 1970-talet. På slutet 1990-talet omgestaltades torgets och järnvägsstationens planering och ytskikt av landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson.

Den södra delen av torget täcks helt av Knutsgården, ett bostads- kontors- och butikshus som ritades 1959 av Backström och Reinius. Huset är ett av Lunds vackraste exempel på efterkrigsmodernism och har all den skönhet och detaljering som senare gick förlorad under rekord- och miljonprogramsåren – något som för övrigt tydligt speglas av husen på den norra sidan av torget. Torget har även i folkmun kallats ”Röda torget” på grund av dess röda stenbeläggning.

På grund av torgets närhet till stadsdelens systembolag, järnvägsstation och busshållplatser har det blivit ett tillhåll för stadens hemlösa och missbrukare. Under 2005 röstades torget fram till stadens mest otrygga plats, något som gjorde att flera ”trygghetsförbättrande” åtgärder diskuterades. Bland annat ville man göra det olagligt att dricka alkohol utomhus på platsen och flera bänkar skulle tas bort. Torget med omnejd skulle även komma att i större utsträckning bevakas av patrullerande polis, något som skett i viss omfattning senare under 2005 och 2006.

Den attraktiva marken mittför stationen i kvarteret Bytarebacken utnyttjades påpassligt av fabrikör Carl Holmberg, som 1864 där startade en mekanisk verkstad. Läs mer här.

Läs mer om Knut den Stores torg och kvarteret Bytarebacken här.

Järnvägshotellet öppnade redan 1864 och fanns kvar ända till 1957. Läs mer här.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Kristoffer Lindblad
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén