logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kvarteret St Jakob

   Kvarter

Kvarteret St Jakob formades till vad det är idag i slutet av 1800-talet. När järnvägen kom till Lund 1856 lade grunden för Klostergatans och Lilla Fiskaregatans uppsving som affärsgator och under seklets sista decennier skedde den avgörande omvandlingen av de kringliggande kvarterens bebyggelse från småstadsmässiga hantverkargårdar till storstadsmässiga affärs- och bostadshus.

Trädgårdar och uthus i kvarterets inre ersattes med skuggande höga hus, flyglar och halvhuslängor längs tomtgränserna. Som en monumental avslutning av kvarterets omvandling kan man vid Bantorget betrakta Grand Hotel, vilket öppnade 1899. Grand gav äntligen torget den slutenhet och praktfulla fond som det tidigare saknat.

Läs mer om kvarteret St Jakob här.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén