logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Magle stora Kyrkogata 3

   Lunds historia

På Magle stora kyrkogata 3 intill Kiliansgården ligger idag ett bostadshus. Tomten är historiskt intressant.

Under medeltiden fanns inom detta kvarter både de stora Svartbrödraklostret, vilket man tidigare har velat placera på flera andra ställen i närheten, och Sankt Mikaels kyrka, som låg där Magle stora kyrkogata 5 ligger idag.

Lunds första och äldsta mejeri, Lunds Mejeri Bolag, låg på denna tomt från 1872. Huset revs 1982.

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén