logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Magle stora kyrkogata 3

   Kvarter

På Magle stora kyrkogata 3 intill Kiliansgården ligger idag ett bostadshus. Tomten är historiskt intressant.

Under medeltiden fanns inom detta kvarter både de stora Svartbrödraklostret, vilket man tidigare har velat placera på flera andra ställen i närheten, och Sankt Mikaels kyrka, som låg där Magle stora kyrkogata 5 ligger idag.

Lunds första och äldsta mejeri, Lunds Mejeri Bolag, låg på denna tomt från 1872. Huset revs 1982.

  Senast uppdaterad 26 augusti, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén