logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kobjer

   Lund växer

Området började byggas kring sekelskiftet 1900 som ett egnahemsområde. Många av dessa villor byggdes nära järnvägen då det fanns under en tid en station där. I takt med att Lund växte under mitten av 1900-talet började ny bebyggelse uppföras på Kobjer, framför allt under 1950- och 1960-talen. I början av 1950-talet byggdes ett av Lunds första funktionalistiska flerbostadsområden och området fick då sitt eget centrum, Kobjers centrum, som kännetecknas av gatan på ena sidan, husfasader på två andra sidor och en sida som präglas av en öppen parksida. Under 1960- och 1970-talen kompletterades denna bebyggelse med fler villor och vissa lägenheter.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén