logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klosterkyrkan

   Kvartersnamnen inom vallarna

Klosterlyckan ortofoto
Kvarteret Klosterkyrkan omfattar kyrkogården och tomten med Klosters småskola.
Den nuvarande Klosterkyrkan från 1300-talet hade en föregångare från 1100-talet som även den ingick i ett nunnekloster.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André