logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klostergården

   Lund växer

Det är lätt att tro att Klostergården ingick i det så kallade miljonprogrammet, men området stod faktiskt klart före detta. Det byggdes redan 1962-68 efter modernismens stadsplaneideal. Klostergården består av 10 gårdar, alla byggda i fyrkant med vardera ett åttavåningshus i norr och söder, och två- eller trevåningshus i söder och väster. I mitten finns solbelysta innergårdar.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén