logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klockspel installeras i Domkyrkan

   Domkyrkan

nr 1-9832 - Kopia

2013-10-09 blev en märkesdag för Lund och framför allt för Domkyrkan! Ett klockspel med 26 klockor i varierande storlek och tyngd lyftes på plats i kyrkans norra torn med hjälp av en kraftig kranbil. Klockorna kommer att kunna höras både ut över Lund och inne i kyrkan och särskilda luckor kommer att kunna bestämma om de skall höras enbart utanför kyrkan eller enbart inne i den eller både och.

nr 1-9832 - Kopia

Klockspelet betjänas via ett spelbord, som monteras vid stora orgelns spelbord, och skall kunna integreras i musik, som spelas på orgeln. Klockorna kommer också att kunna programmeras att spela olika melodier vid olika tillfällen. Sålunda skall olika tider och dagar kunna markeras med klockornas klang. Sammantaget kommer klockspelet att ge Lund en ny ljudbild!

Text och foto: Anders Björck.

  Senast uppdaterad 18 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 9 oktober, 2013 av Ingrid André