logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kjederqvistska gården byggs

   Lund i årtal

kjederkvist

1794 låter handelsmannen Malte Damsberg uppföra gatuhuset i norra längan i Kjederqvistska gården vid Bredgatan. Hela gårdsanläggningen står färdig 1813. Gården är liksom den Wickmanska en typisk köpmannagård från tiden omkring 1800 och byggd i en kvalitativt högtstående korsvirkesteknik.

Läs mer om Kjederqvistska gården här

  Senast uppdaterad 29 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén