logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Katedralskolan

   Kvartersnamnen inom vallarna

Katedralskolan ortofoto 26
Kvarteret Katedralskolan infattas av Drottensgatan, Stora Södergatan, Svanegatan och Grönegatan.
Största delen av kvarteret domineras av läroverket Katedralskolan som tillkom 1837.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André