logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karta över staden

   Lund i årtal

karta 1783

1783 är lantmätaren Caspar Magnus Espman färdig med en av magistraten beställd karta över Lund. De nya fasta tomtnumren finns för första gången på denna karta. Espman förtecknar dessutom både gatunamnen och tomtägarna.

Läs mer här

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén