logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karl XII i Lund

   Lund i årtal

KarlXII

1716-1718 vistas Karl XII i Lund. Han kommer till staden den 6 september 1716 och upprättar sitt högkvarter här. Kungen bor i renässanshuset vid hörnet av St. Södergatan och Svanegatan. Han låter rusta upp gården. Den medföljande skaran; hovstat, kansli, militär personal osv uppgår till över 500 personer. Den 11 juni lämnar 1718 Karl Xll Lund.

Läs mer om Karl XII och hans vistelse i Lund.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André