logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kanikresidenset säljs

   Lund i årtal

kanik

1641 utverkar domkapitlet Kristian IV:s tillåtelse att sälja kapitelresidensen. Bland annat säljs nu Kanikresidenset vid Kiliansgatan.

Läs mer om Kanikresidenset här.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén