logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Järnåkra-Nilstorp

   Lund växer

Stadsdelens äldsta delar är villabebyggelse på Nilstorp som tillsammans med Professorstaden kanske är Lunds mest attraktiva villaområde. Järnåkra och de nordöstra delarna av Nilstorp domineras av höghus. Tetra Pak ligger på industriområdet Råbyholm och det järnvägsspår som går dit utgör gränsen till Klostergården. I nordost finns studentområdena Ulrikedal och Studentlyckan.

Nilstorp är ett villaområde i anslutning till Järnåkra. I mitten av 1800-talet finns noteringar på att här fanns småhusbebyggelse i området och sedan 1930-talet har det tillkommer fler och fler fastigheter. Detta utvecklades till ett samhälle och införlivades senare i staden Lund som en stadsdel. De största tomterna återfinns på Björkvägen som består av hus byggda på 40- och 50-talet. En del av dessa är kulturskyddade för sin unikt bevarade 50-tals arkitektur.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén