logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

J M Sjögren (1826-1916)

   Lundabor i sten och brons

Konsistorienotarie, filosofie jubeldoktor.

I graven vilar även Sjögrens hustru och deras son som avled 1871 blott ett år gammal.

Medaljong av Sven Andersson från 1893.

Östra kyrkogården

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 1 december, 2015 av Ingrid André