logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ivers Lee – Inpac

   Västerbro

IversLee
Huvudentrén från Åldermansgatan.

Det var under en studieresa till USA som Gunnar Brime kom i kontakt med Ivers Lee som sysslade med förpackning av andra företags produkter, så kallad kontraktsförpackning.

Brime hade 1940 blivit chef för Åkerlund & Rausings försäljningsavdelning. Ruben Rausing stödde entreprenörskapet hos sina anställda chefer, vilket ledde till Åkerlund & Rausing kom att bli grogrund för ett antal företag i Lund. Brime utnämndes 1948 till vice vd på Åkerlund & Rausing och samma år startade han Svenska AB Ivers Lee.

Till en början hade amerikanska Ivers Lee intressen i lundabolaget, men efter ett tag hade man bara namnet gemensamt. Gissningsvis handlade relationen om att lundbolaget köpte sig rätten att använda det amerikanska bolagets innovationer. Så kunde tidningarna 1962 berätta att ”Ny aerosolfabrik i Lund är den största i Europa”. Det handlade om att Brime hade förvärvat ensamrätten att på den svenska marknaden använda sig av en ny amerikans metod för sprayburkar.

Ivers Lees första produkt kom att bli tepåsar, och det var också första gången de tillverkades i Sverige. När Ivers Lee dyker upp i telefonkatalogen 1950 är det med någon oprecisa adressen ”Höjebro”, och man kan undra om företaget lånade lokaler av Åkerlund & Rausing. Men från 1954 återfinns företaget på Åldermansgatan. 

Konceptet byggde på att företaget utvecklade ett antal specialmaskiner för att förpacka olika varor. Företaget gick bra och 1963 hade man öppnat en fabrik i Sankt Olof på Österlen, och ett tag fanns funderingar på att flytta hela verksamheten dit. Tyngdpunkten låg på läkemedel, kemisk-tekniska produkter och torra matvaror, där läkemedlen och teknisk utveckling var koncentrerade till Lund och resten till Sankt Olof. År 1969 förvärvade företaget också 7000 kvm av koloniområdet i hörnet av Åldermansgatan Måsvägen, och snart var man uppe i 150 anställda. Att företaget inte hade någon egen tillverkning gjorde att det var konjunkturkänsligt, 1971 avskedades drygt en tredjedel av de anställda.

Inför sin 70-årsdag kände Brime att det var dags att lämna företaget och 1980 köptes det av Bilspedition AB. Det ledde också till en nysatsning med en större utbyggnad Lund. Därefter hade man 100 anställda i Lund och 130 i Sankt Olof. I en tidningsartikel berättas att företaget har 100 specialmaskiner, ”tillverkarna levererade bara basmaskiner, finesserna konstruerade företaget själva”. Av de anställda var 80 % kvinnor. Som skäl angavs att kvinnor hade flinkare fingrar, man kan ana att även löneläget spelade in. 1983 var det dags för en ny taklagsfest i Lund och då förpackade man 200 olika sorters produkter.

Företaget bytte namn till Inpac i samband med att det 1994 köptes av en finsk koncern. Omsättningen minskade dock och 1994 stängdes fabriken i Sankt Olof och verksamheten flyttade över till Lund. En flygelbyggnad ut mot Måsvägen uppläts också 2013 till Lunds konst- och designskola.

Det kom att bli fler ägarbyten. Idag har företaget cirka 50 anställda och ägs av MedCap AB, ett riskkapitalbolag inom läkemedels- och medicinteknikbranschen. Förutom förpackning av mediciner tillverkar och tillhandahåller man även kosttillskott och andra näringsämnen. Ett segment är en specialförpackning för temperaturkänsliga produkter.

Text och bild: Otto Ryding

Längan mot Måsvägen, nu Lunds konst- och designskola.
Lastkaj mot tidigare Bjärredsjärnvägen i öster.

Samtliga artiklar om Västerbro hittar man här.

  Senast uppdaterad 29 maj, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 29 maj, 2022 av Ingrid André