logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ideon/Pålsjö

   Lund växer

Företagsområdena Ideon och Pålsjö utgör tillsammans en långsmal kil mellan Autostradan E 22 i öster och Tekniska högskolan i väster. De skiljs åt av Scheelevägen i nord-sydlig riktning. Anlagda parker i området är Forskarparken i söder respektive Scheeleparken längre norrut. Området upptas av stora anläggningar  som Ideon, AstraZeneca, Active Biotech, Axis. Längst norrut närmast Norra Ringen har Gambro expanderat sin verksamhet i kv Stockholmsledet. I området råder idag dessutom febril byggverksamhet och snart är de gamla ängarna fullt bebyggda.

Läs mer om området i Lunds kommuns bevaringsprogram.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén