logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Högkoret

   Domkyrkan

Dom_Hogkor1

Dom_Hogkor1

Högkoret domineras av absidens mosaik föreställande Kristi återkomst. Mosaiken skapades på 1920-talet av den danske konstnären Joakim Skovgaard och består av ca 1 miljon bitar, bara Kristusbilden i mosaikens centrum är sex meter hög. På varsin sida i högkoret finns 78 korstolar från 1300-talet med fantastiskt snideri. På varje stol finns ett flertal unika bilder som föreställer människor, mytiska varelser och berättelser ur gamla testamentet.

Dom_Hogkor8

Mitt i högkoret finns en bronsstaty som föreställer S:t Laurentius till vars ära Domkyrkan invigdes den 1 september 1145. Legenden berättar att Laurentius var diakon i Rom och hade hand om de kyrkliga skatterna. När kejsaren hotade att konfiskera dem skänkte Laurentius allt guld och silver till fattiga. När han sedan beordrades att överlämna kyrkans skatter till kejsaren förde han fram de sjuka, blinda och halta och sa ”Här ser ni kyrkans skatter!” Som straff blev hand lagd på halster och sakta bränd till döds. Laurentius led martyrdöden år 258. Altarskåpet med sina 40 helgonfigurer är från 1398 och är en gåva till Domkyrkan från fru Ida till Gladsax.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 maj, 2010 av Rune Källén