logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Henrik Schartau (1757-1825)

   Lundabor i sten och brons

Präst, förkunnare, stadskomminister i Lund.
Schartau hade stort inflytande som själasörjare.
Han gav upphov till ”schartaunismen”, en väckelserörelse som blev betydelsefull i Skåne och på västkusten.
Mer om Henrik Schartau

Skulpturen av Peter Linde avtäcktes 2003.

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 november, 2015 av Ingrid André