logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gymnasieskolor i Lund

   Skolor

Katte
Katte
Katedralskolan. Foto: Claes Wahlöö

Lund har fyra kommunala gymnasieskolor: Katedralskolan, Spyken, Polhemskolan och Vipan (Vipeholmskolan).
Ytterligare en skola slår snart upp sina dörrar, nämligen Hedda Anderssongymnasiet, som ska ligga på Svaneskolans nuvarande tomt. Utöver dessa fem kommunala gymnasieskolor finns det en rad privata. Senaste sökningen gav  fyra kommunala (den femte alltså på gång) och 12 privata. Många är specialgymnasier, t.ex. Ljud och Bildskolan, Lars-Erik Larssongymnasiet, Lunds fordonstekniska gymnasium. Alla ligger ganska väl samlade i innerstaden eller på Sankt Larsområdet.

Äldst av Lunds gymnasieskolor är Katedralskolan, tillika Nordens äldsta läroanstalt, grundad redan 1085. Det kom att dröja många hundra år innan Lund fick sitt andra gymnasium, vilket hör ihop med landsändans danska period och stadens långsamma befolkningsutveckling. Dock ökade både befolkning och ekonomi, skolor växte fram och reformer infördes.


1856 kom en stor skolreform som förändrade den ordning som styrt gymnasierna sedan mitten av 1600-talet. Man talade nu om högre allmänna läroverk med rätt att genomföra studentexamen.
Även privata läroverk växte fram. Ett sådant var Lund Privata elementarskola, grundad 1848 under namnet Realskolan i Lund, men gemenligen kallad Spyken, ett namn med dunkelt ursprung och inte officiellt förrän 1986.

KUM spyken02
Spyken. Foto: Kumri

När flickor ansågs ha rätt till gymnasieutbildning vid förra sekelskiftet grundades flickläroverk. I Lund tillkom 1916 Lunds fullständiga läroverk för flickor (Lindebergska skolan). Eftersom flickor nu har tillträde till alla gymnasier, har Lindebergska skolan idag upphört och den stiliga byggnaden hyser Kulturskolan.

Nästa kommunala gymnasium blev Polhemskolan, grundad 1962 med uttalat syfte att utbilda inte bara den akademiska elitens barn. Skolan fick en praktisk profil.
Den ovan nämnda Vipan startade 1989.

Friskolereformen och kommunaliseringen
Sedan dröjde det många år innan nya gymnasier tillkom, men därefter skedde tillväxten med rasande fart. Lund växte så det knakade, läroplaner förändrades. Studentexamen försvann. Vuxenutbildningen kompletterade ungdomsskolan. Kommunaliseringen genomfördes 1989.
Friskolereformen 1992 resulterade i en rad nya skolor. Just nu är det nästan omöjligt för en genomsnittslig lundabo att helt orientera sig bland alla nya gymnasier.

Vipan
Vipan. Foto: Ingrid André

Byggnaderna
Lättast är det att hålla reda på de etablerade skolornas huvudbyggnader. (Utlokaliseringarna har varit många).
Katedralskolan med sitt äldsta hus, där Karl XII sägs ha logerat, ligger längs Södergatan.
Spykens huvudbyggnad hittar man vid Östra Vallgatans förlängning. Polhemskolan ligger granne med Idrottsplatsen på Väster.
Vipeholmskolan, slutligen, har övertagit de gamla byggnaderna på sjukhusområdet Vipeholm öster om centrum.
I Sankt Larsparken har det under senare tid etablerats en rad skolor i de gamla sjukhuslokalerna.

Skolor är inte längre lättigenkännliga tegelslott typ Katedralskolan, skolbyggnader är inte längre tydliga inslag i stadsbilden. 
Enklast hittar man dem på kommunens hemsida – lund.se – välj Utbildning&förskola och sedan Gymnasieskolor A-Ö.

Polhemskolan
Polhemskolan. Foto: Ingrid André

Text: Ingrid Meijling

2018-04

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 13 april, 2018 av Ingrid André