logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gyllenkrok

   Kvartersnamnen inom vallarna

Gyllenkrok ortofoto 22
Kvarteret Gyllenkrok infattas av Svanegatan, Stora Södergatan, Magnus Stenbocksgatan och Gyllenkroks allé.
Kvarteret har namn efter den 1858 anlagda Gyllenkrookska Alleen som 1910 gav gatunamnet Gyllenkroks Allé.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André