logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gustaf Cederschiöld (1849-1928)

   Lundabor i sten och brons

Fil dr i nordiska språk i Lund
Han var under åren 1893-1914 professor i Göteborg.
Från 1889 medarbetade han i Svenska Akademins ordbok.

Reliefen utförd av Carl Frisendahl.

Östra Kyrkogården

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 1 december, 2015 av Ingrid André