logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Grevefejden bryter ut

   Lund i årtal

nordiska7arskriget

1534-1536 är det inbördeskrig i Danmark. Detta har fått namnet grevefejden och börjar som en konflikt mellan det evangeliska Lübeck och den nya lärans anhängare i Danmark på den ena sidan och högadeln och prästerna tillsammans med anhängare till katolicismen på den andra.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén