logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gråbrödraklostret grundas

   Tidslinje - Lund i årtal

Grabroder7

1238 grundas det andra stora tiggarmunksklostret i Lund, Gråbrödraklostret. Ordens grundare är Franciscus av Assisi och bröderna kallas egentligen för franciskaner. Lundaklostret blir det först av fyra i Skåne och tillkommer med starkt stöd från ärkebiskopen Uffe Trugotsson. Gråbrödraklostret är liksom Svartbrödraklostret byggt i tegel. Idag ligger klosterkyrkans lämningar till stora delar dolda under Klostergatans asfalt, väster om korsningen med S:t Gråbrödersgatan.

Läs mer här.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén