logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Godsmagasinet

   Torg och platser

RK-godsmagaisnet

Oscar Reutersvärd, som var professor i konsthistoria, menade att godsmagasinet på Lund C byggnadshistoriskt sett var lika intressant som domkyrkan. Han syftade på den epokgörande takkonstruktionen som var en nyhet för Sveriges vidkommande.

Det ursprungliga godsmagasinet var 35 meter långt och symmetrisk kring uppbyggnaden med en våning där godsbokhållaren ursprungligen bodde. På spårsidan kunde godsvagnar växlas in under tak ända till i slutet av 1950-talet.

Godsmagasinet förlängdes åt både söder och norr i tre etapper 1895–1917.

När SJ:s fraktgodshantering slutligt avvecklades kring 1990 var godsmagasinet ett slag rivningshotat. Man beslöt dock i stället om upprustning och det innehåller nu ett antal verksamheter, bland annat restaurang och expedition för Skånetrafiken. I norr finns en uppskattad cykelparkering under tak.

Text: Gunnar Sandin

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Kristoffer Lindblad
  Publicerad 18 mars, 2010 av Rune Källén