logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gillis Björck : Promotionen 1970

   Filmarkiv | Universitet

Promotionen 1970. En film av Gillis Björck.

Den kände lundaprofilen kronofogde Gillis Björck (1907-1997) var bl.a. en flitig filmare med egen biograf i bostaden. Han filmade interiörer och miljöer i Lund från trettiotalet och framåt. Några av dessa filmer skänkts till Stadsbibliotekets Lundasamling.
8 min.

  Senast uppdaterad 6 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2010 av Rune Källén