logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gernandtska lyckan

   Kvartersnamnen inom vallarna

Gernandtska Lyckan ortofoto 17
Kvarteret Gernandtska Lyckan infattas av Korsgatan, Prennegatan, Södra Esplanaden, Tullgatan och Helgeandsgatan.
Under 1800-talets första hälft hade akademins trädgårdsmästare Johannes Gernandt en stor trädgård i området. Själva kvarteret bildades 1939.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André