logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gasverket

   Kvartersnamnen inom vallarna

Gasverket ortofoto 15
Kvarteret Gasverket infattas av Trollebergsvägen, Gasverksgatan och Svanevägen.
Lunds gasverk byggdes 1862-63 inom den del av kvarteret som låg innanför den medeltida stadsvallen.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André