logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fredrik Wulff (1845-1930)

   Lundabor i sten och brons

Professor i romanska språk, fonetiker, lingvist
Innehade Universitetets första professur i romanska språk.

Som specialområden hade Wulff verslära och italiensk poesi (t ex Dante, Petrarca).
Framstående översättare.

Hans brorson Thorild Wulff har en minnestavla i Botan.

Porträttmedaljong av Sven Andersson.
Östra kyrkogården

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 1 december, 2015 av Ingrid André