logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fredrik I besöker Lund

   Lund i årtal

fredrikI

Den 20 augusti 1722 besökte Fredrik I och hans drottning Ulrika Eleonora Lund. Staden snyggades på olika sätt upp inför besöket.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André