logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fred i Roskilde

   Lund i årtal

roskilde

Freden i Roskilde är det fredsfördrag mellan Sverige och Danmark-Norge som sluts i den danska staden Roskilde den 26 februari 1658, och som avslutar, det av Danmark startade, Karl X Gustavs första danska krig. Under kriget har, bland annat, Karl X Gustav från Jylland tågat på isen över Bälten mot Köpenhamn med den Svenska armén. Resultatet av freden är att Danmark avträdde Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondhjems Amt till Sverige. Freden bröts dock redan till sommaren samma år.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André