logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fred i Brömsebro

   Lund i årtal

bromsebro

Freden i Brömsebro avslutar den 13 augusti 1645 Torstensons krig, som inleddes 1643 mellan Sverige och Danmark-Norge under drottning Kristinas respektive Kristian IV av Danmarks regeringsperioder. I förhandlingarna företräds Sverige av Axel Oxenstierna och Danmark av Corfitz Ulfeldt.

De militära framgångarna i kriget för Sverige gör att de svenska kraven är mycket långtgående. Freden innebär att Danmark-Norge avträdde Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel till Sverige. Sverige erhåller dessutom Halland under 30 år samt viss tullfrihet i Öresund, också för svenska besittningar på andra sidan Östersjön.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André