logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Färgaren

   Kvartersnamnen inom vallarna

Kvarteret Färgaren infattas av Kattesund, Stora Södergatan, Drottensgatan och Staffans Gränd.
Kvartersnamnet refererar till Borgs textilfabrik som dominerade bebyggelsen från det att Jöns Petter Borg startade sin färgerirörelse på 1700-talet till rivningarna på 1970-talet.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 26 juni, 2018 av Ingrid André